Promovarea imaginii scolii

promovarea-imaginii-scolii

Miercuri, 11 Mai 2016 00:46

Prof. Stîngă Lelia Viorica

Programul ”Școala altfel” și imaginea școlii în comunitate Școala Gimnaială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, Gorj Relația școală-familie este primordială în procesul instructiv-educativ al beneficiarilor direcți ai educației. Dar să începem cu începutul... Beneficiarii indirecți ai educației, părinții, optează pentru copii dumnelor, pentru o școală care are o imagine pozitivă în comunitate.Pentru crearea unei imagni pozitive a școlii în comunitate sunt necesare activități de promovare a acesteia. Promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează de…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:46

Prof. înv. preşcolar Rodica Şomîtcă

GRĂDINIŢA MEA Grădiniţa cu P.P.Nr. 23 Focşani Grădiniţa mea iubită/ Numărul 23 numită,/ Pe Bălcescu Nicolae/ Poate veni orişicare!/ E-o clădire-n gri vopsită,/ Nu prea mare, nici prea mică,/ Şapte grupe-o reprezintă/ Mare(3), mijlocie(2), mică(2)./ Clasele-s mari, spaţioase,/ Cu mobilier modern,/ Jocuri, jucării frumoase,/ Printre rafturi se aştern!/ La grupa mică vin sfioşi,/ Cu ochii în lacrimi, curioşi,/ Doamna-i aşteaptă-n prag,/Cu braţele-i deschise larg./ La mijlocie-am mai crescut,/ Avem deja un statut,/ Dansăm, cântăm, povestim,/…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:45

Educatoare Şoldorfean Delia

Promovarea imaginii şcolii (grădiniţei) Grădiniţa cu P.N. nr. 2 Copşa Mică Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. Plecând de la ideea că fiecare copil este unic, misiunea noastră este aceea de a asigura o educaţie incluzivă şi de calitate, oferind un mediu educaţional centrat pe…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:44

Prof. înv. preșc. Țerescu Mariana

IMAGINEA ȘCOLII ÎN COMUNITATE Gradinita P.P Nr. 1 Orșova jud. Mehedinti Comunitatea locală a fost învestită cu dreptul și responsabilitatea de a se autoadministra sub aspectul resurselor locale și al priorităților, al gestionării problemelor educative în diverse moduri. Există școli deschise și școli închise față de comunitate, iar efectele acestei atitudini sunt resimțite în primul rând de profesorii care deleagă parțial sau preiau întru totul responsabilitatea formării pentru viață a copiilor, apoi de elevii care…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:43

Prof. Şerbănescu Polina Ramona

Factorii determinanţi în educarea caracterului moral-religios al copiilor Şcoala Gimnazială „Pompiliu Marcea”-Tg.Jiu,Gorj De educaţia religioasă sunt responsabili mai mulţi factori principali, dintre care amintim: familia, Biserica şi şcoala. Sufletul copilului trebuie să rămână curat chiar şi atunci când va ajunge la vârsta adultă, iar de acest lucru sunt răspunzători, în primul rând, părinţii. Ei sunt primii care modelează sufletul copilului, lăsându-i cea mai de preţ moştenire: credinţa creştină. Transmiterea valorilor spirituale şi formarea caracterului moral-religios…
Planul de Intervenție Personalizat, instrument de lucru în activitatea de recuperare a copiilor cu C.E.S. G.P.P. „STEP BY STEP ”CĂLĂRAȘI Reforma în învățământul românesc face referire la integrarea copiilor cu nevoi speciale în școala de masă, sub următoarele forme: individuală, grupuri de 2/3 copii şi clase/grupe, dând șanse egale fiecărui copil la educație.Integrarea se realizează pe mai multe niveluri: -integrare fizică, integrarea funcțională,integrare socială,integrare personală şi integrare în societate,acțiunile desfășurate în acest scop începând de…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:42

Struber Eva

COPILUL-COMOARA NOASTRĂ G.P.P. TOLDI-SALONTA Motto: „Eu sunt copilul. Tu ţii în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” Child`s Appeal Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, perioada apariţiei primelor relaţii şi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieţii…
Argument ,,Step by Step” Școala Gimnazială Nr.13 Rm Vâlcea Ca și întreaga societate românească , și sistemul de învățământ se află într-un amplu proces de reformă. În domeniul învățământului s-au făcut mari eforturi privind adaptarea sistemului instructiv-educativ la cerințele internaționale. Fără a nega realizările învățământului tradițional, alternativele educaționale propuse societății românești, în general, și învățământului în special, vin să completeze și să îmbunătățească oferta educațională propusă de școala românească. Școala noastră a analizat aceste alternative…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:38

Educ. Terteci Lenuța

Grădinița, prima treaptă a învățământului preuniversitar, are ca obiectiv primordial pregătirea copilului pentru școală, dar încă de la vârsta preșcolară copilul trebuie sa fie pregătit pentru societate, educat în sprijinul valorilor morale, socio-pozitive, iar noi, educatoarele avem menirea de a dezvolta la preșcolari dragostea față de locul natal, de comunitate, de tradiții și de obiceiuri. În acest scop am putea menționa derularea în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Giroc a Festivalului Internațional de Folclor al…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:37

Prof. înv. primar Stemate Elena

MODALITĂŢI DE PROMOVARE A IMAGINII ŞCOLII Şcoala Primară „ Angels” Păuleşti „A face cunoscut succesul e mai important decât succesul în sine.”Promovarea imaginii şcolii se constituie ca un obiectiv prioritar şi se materializează prin diferite acţiuni: înfiinţarea site-ului şcolii, festivităţi la care sunt invitaţi membri ai comunităţii locale, parteneriate cu alte şcoli sau instituţii publice, publicarea unor articole în reviste de specialitate, participarea la simpozioane, proiecte educaţionale. Întrebarea la care mi-am propus să răspund în…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:36

Profesor, Steluța Amarandei

Frumusețea folclorului Frumusețea folclorului trebuie simțită și prețuită de copii de la o vârstă cât mai fragedă. În speranța că voi menține treaz interesul elevilor pentru cântecul și dansul popular, am format la nivelul școlii din anul 2005 o formație de cântece și dansuri populare "Doruleț". M-am gândit că anumite obiceiuri ale folclorului autentic să fie suport de lucru pentru unele activitați extracurriculare tocmai ca aceste valori să se păstreze vii în sufletul tinerilor.Folclorul reflectă…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:36

Ed. Bâzgan Stela

Iubirea pentru copii Grădiniţa P.N. Lunca Bradului Iubim copiii, ne leagă de ei respectul pentru Om, speranţele pe care le trezesc în noi aceste începuturi care au în faţă toate promisiunile, convingerea că neajunsurile care se ivesc în viaţa lor nu sunt iremediabile, precum şi altruismul nostru de adulţi, conştienţi că numai ocrotiţi şi ajutaţi pot străbate drumul spre maturitate. Buna lor creştere, expresie a competenţei educative şi a unei orientări pozitive faţă de societate,…
Promovarea imaginii şcolii Școala Gimnazială Radovan Natura umană este într-atât o natură socială, încât nu poate să existe o psihologie valabilă fără o sociologie de care să fie, cel puţin implicit, strâns legată. Acest lucru este adevărat în special pentru copil, care primeşte de la societate, odată cu întreţinerea materială, şi echipamentul lui uman fundamental, sub formă, pe de o parte, a primelor reglementări morale şi, pe de alta, a limbajului, suport şi instrument al…
Liceul Tehnologic ,,I.C.Petrescu” Comuna Stâlpeni este situată la jumătatea distanţei dintre Câmpulung şi Piteşti, într-o zonă pomicolă, întinzându-se de o parte şi de alta a Râului Târgului. Este formată din şase sate: Livezeni, Rădeşti, Stâlpeni, Opreşti, Ogrezea şi Piţigaia, având un număr de aproximativ 4800 locuitori. Din punct de vedere economic, de-a lungul timpului în comuna Stâlpeni a existat o economie activă, dar după 1990 economia este în declin. Forţa de muncă este angajată la…
Pagina 10 din 72
louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses