Promovarea imaginii scolii

promovarea-imaginii-scolii

Miercuri, 11 Mai 2016 00:12

Prof. înv. primar, Socea Ana

Contribuţia activităţilor de joc şi învăţare la dezvoltarea proceselor psihice şi a personalităţii şcolarului mic Studiu de specialitate Şcoala Gimnazială, Comuna Rediu, Loc. Rediu, Jud. Neamţ Copilăria este perioada celei mai intense dezvoltari fizice şi psihice a fiinţei umane, de aceea, intrarea in şcoală, frecventarea şi parcurgerea cu succes a sarcinilor impuse de obiectivele pedagogice ale cursului primar reprezintă momente hotărâtoare ale vieţii. Învăţarea de tip şcolar îşi are rădăcinile în formele de experienţă spontană…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:11

Înv. Soare Livia

PROIECTE EDUCAȚIONALE Material realizat de responsabil cu proiecte europene, înv. Soare Livia, Scoala Gimnazială Nr. 1 Barcea, jud. Galați Într-o lume tot mai izolată, mai puțin dispusă pentru socializare , cooperarea între factorii educaționali-grădiniță, școală, familie –devine necesară și se impune și ca obligație morală din partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza cu exemple și modele, cu adevăratele valori ale spiritualității umane. Odată cu evoluția societății, educația are un rol din…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:10

Soare Georgiana

Proiect educaţional naţional: „Promovarea imaginii şcolii” Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:09

Inst. Șmit Adelina Cristina

ROLUL EDUCAŢIEI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI “A educa înseamnă a înălţa…A înălţa copilul până la starea de om. Educaţia nu creează omul, ea îl ajută să se creeze.” Maurice Dubesse-1981 În general, prin dezvoltare se înţelege un proces complex de trecere de la inferior la superior, de la simplu la complex, de la vechi la nou printr-o succesiune de etape, de stadii, fiecare etapă reprezentând o unitate funcţională mai mult sau mai puţin închegată cu…
Promovarea imaginii scolii Gradinita cu P.P. nr. 24, Brasov, jud. Brasov Nu există mulțumire mai mare pentru un manager al unei unități școlare decât ca pragurile acesteia să fie călcate de persoane care vin pentru renumele instituției. Fără manageri competenți, pregătiți, capabili să decidă rapid și eficient în cele mai variate condiții, acest lucru nu ar putea fi posibil.Directorul are multe responsabilități El desfășoară o activitate de clarificare, de argumentare și convingere, de motivare, formulează…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:08

Prof. Simuț Beatris

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PARTENERIAT ȘCOLAR Școala Gimnazială nr. 11, Oradea Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și asumarea responsabilităților. La educația copiilor contribuie deopotrivă părinții, școala și comunitatea. Orice părinte știe că pe lângă un cămin stabil și armonios, copilul are nevoie de educație, piatra de temelie pe care se va susține întreaga personalitate a acestuia. Astfel, fără a nega…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:07

Prof. înv. preșc. Simon Elena

Dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” Grădinița cu Program Normal, Nr. 6, Pașcani Procesul educaţional din gradiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate in grădiniţă în afara activităţilor obligatorii sau activităţilor sub îndrumarea educatoarelor. În atenţia organizatorilor procesului de instruire şi educare a copiilor preşcolari stă tot mai mult organizarea timpului liber al copiilor in scopul folosirii mai eficiente a acestuia in procesul educativ…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:07

Prof. Simion Constantin Mugurel

PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII Şcoala Gimnazială Constantin Brâncoveanu, Oraş Ştefăneşti Imaginea unei şcoli este cel mai bine promovată prin acţiunile desfăşurate, în contextul domeniului de activitate. Calitatea şcolii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi şi orice alte persoane care lucrează în şcoală, toate acestea influenţează imaginea pe care beneficiarii serviciilor şcolii şi-o formează despre activităţile organizaţiei şcolare. Astăzi şcolile sunt nevoite să intre în competiţie între ele, pe baza identificării imaginii lor publice…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:06

Prof. Cecilia Silaghi

Creșterea prestigiului și a capitalului de imagine a școlii Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși, Oradea Școala, ca orice prestator de servicii in folosul comunității, are nevoie permanentă de indentificare a nevoilor societății, de actualizare, optimizare si adaptare a ofertei educaționale în raport cu necesitățile identificate. Astfel, școala este reprezentată de factorii umani, cadrele deidactice ca formatori, respectiv de elevi în calitate lor de produs, de brand rezultat in urma procesului instructiv-educativ. Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși a…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:06

Prof. Severin Florentina

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MAREȘAL AL. AVERESCU”-ADJUD Şcoala nu e anticamera vieţii, ci unul dintre laboratoarele ei ocupate de copii. Mircea Sântimbreanu Prezentarea unităţii de învăţământ Şcoala este o ogranizaţie care dezvoltă o cultură bogată şi diversificată, în care activitățile școlare și extrașcolare sunt într-o continuă schimbare, iar personalul didactic trebuie să participe în mod frecvent la programe de perfecționare pentru a putea face față noilor cerințe, astfel descoperă tainele realizării unor activități instructiv-educative…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:04

Prof. Sescioreanu Maria

Popularizarea participării Liceului Tehnologic „General Magheru”la Proiectul” IDEE pentru o societate bazata pe cunoaștere” Liceul Tehnologic”General Magheru”-Rm. Valcea In anul școlar 2015-2016 în cadrul Liceului Tehnologic „General Magheru „din Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat Proiectul POSDRU/175/2.1/S/151627„IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere“,care și-a propus, ca obiectiv general, furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională pentru dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi, în vederea îmbunătățirii adaptabilității acestora la cerințele primului lor loc de muncă relevant. Proiectul a…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:04

Prof. înv. preşc. Stan Mariana

BUNE PRACTICI ÎN RELAŢIILE GRĂDINIŢĂ-FAMILIE Grădiniţa nr.185, sector 5, Bucureşti Funcţia fundamentală a educaţiei este aceea de a pregăti omul pentru integrarea socială. Educaţia nu vizează formarea unui om abstract, ci a omului necesar societăţii respective, potrivit cerinţelor acesteia. Funcţia axiologică reprezintă educaţia pentru şi prin valori. Rolul grădiniţei este acela de formare a persoanelor capabile să utilizeze o bază de informaţii tot mai largă, să se adapteze flexibil la noile medii şi condiţii, să…
Miercuri, 11 Mai 2016 00:02

Prof. Cristina Stanca

ÎNCHEIEREA PARTENERIATELOR ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR - MIJLOACE DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII Școala Primară Modoia-Cernișoara, județul Vâlcea Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi.…
"PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII" LICEUL TEORETIC “GEORGE MOROIANU” SĂCELE Începerea şcolii ȋmi dǎ emoții ȋn fiecare an... Era 15 septembrie 1985, cȃnd am ȋnceput clasa I. Îmi amintesc cu nostalgie emoțiile trǎite de mine ȋn prima zi de şcoala, cȃnd m-am depǎrtat uşor de mȃna caldǎ a mamei, pentru a intra ȋntr-o altǎ lume- lumea şcolii generale nr 7 din Sǎcele (cum i se spunea atunci). Aici am cunoscut-o pe”tovarǎşa ȋnvǎțǎtoare”, care ne-a ȋnvǎțat tainele literelor…
louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses