Joi, 24 Martie 2016 22:21

Prof. Alexa Camelia

PROIECT EDUCAŢIONAL NAŢIONAL – “PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII” DENUMIREA PROIECTULUI  “: VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” –PROIECT EDUCAŢIONAL COORDONATOR – Cadru tehnic pentru S.S.M.LICEUL “DIMITRIE NEGREANU” BOTOŞANI Conform statisticilor europene, rata accidentelor de muncă în cazul tinerilor cu vârste între 18 şi 24 de ani, este cu 50% mai mare decât orice altă categorie de lucrători. Anual, sute de mii de tineri din Europa suferă accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale. În mod tragic, o parte dintre aceştia îşi pierd viaţa, iar unii nu trec nici măcar de prima zi de muncă. Acestea sunt premisele proiectului POSDRU 22/2.1/G/33487, „VALENŢELE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”, (Axa prioritara 2/Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, domeniul major de intervenţie 2.1.Tranzitia de la şcoală la viaţă activă), la care participă şi Liceul „Dimitrie Negreanu”Botoşani, alături de alte  unităţi de învăţământ din judeţul Botoşani. Proiectul îşi propune să crească calitatea vieţii prin educarea tinerilor liceeni privind importanţa unui mediu sigur şi sănătos, cât şi dezvoltarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea inserţiei pe piaţa muncii. Din informaţiile primite din partea Inspecţiei Muncii, a reieşit faptul că şi tinerii din România sunt interesaţi să se angajeze după împlinirea vârstei de 16 ani. Vacanţa de vară este privită ca o oportunitate pentru o angajare temporară de către mulţi adolescenţi, inclusiv de către cei de la Liceul „Dimitrie Negreanu”Botoşani, în principal cei din anii terminali. Lipsiţi de experienţă, aceştia sunt tentaţi să lucreze fără forme legale şi să accepte locuri de muncă nepotrivite sau să devină victime ale accidentelor de muncă, nefiind suficient de bine pregătiţi şi instruiţi cu privire la riscurile profesionale şi la mijloacele de protecţie. Educarea şi creşterea conştientizării din stadii timpurii a fost dezideratul Strategiei Comunitare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2007-2013, alături de oportunitatea dezvoltării culturii de prevenire a riscurilor. Pentru perioada următoare, 2013-2020, propunerea Comitetului Superior al Inspectorilor de muncă, referitoare la priorităţile Strategiei europene de securitate în muncă susţine că: „interesele securităţii şi sănătăţii în muncă sunt mai bine aservite dacă sunt tratate ca element dominant al politicilor din alte domenii, cum ar fi educaţia, iar cheia progresului este competenţa celor care participă la asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă” Astfel se justifică argumentarea şi oportunitatea acestui proiect care se bucură de sprijinul Inspectoratelor Şcolare din toate judeţele ţării, în baza protocolului semnat cu Inspectoratele Teritoriale ale Muncii. Proiectul a vizat doar o anumită categorie de vârstă, grupul ţintă oprindu-se asupra claselor a X-a, a XI-a şi a XII-a din învăţământul profesional şi tehnic. Începand cu anul şcolar 2013 -2014 acest proiect a fost extins şi la nivelul claselor a a X-a, a XI-a şi a XII-a din învăţământul real. La nivelul scolii noastre, au fost selectate doua clase a X a A –ştiinţe ale naturii şi a XI a F – tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii şi două cadre didactice, prof. Alexa Camelia şi prof. Cîşlariu Camelia, care în perioada Stagiilor de pregătire, au predat conţinutul informaţional concentrat în 14 module care vizau aspecte de legislaţie în muncă, drepturile şi obligaţiile lucrătorilor, obligaţiile angajatorilor, boli profesionale, accidentele de muncă şi implicaţiile lor, boli profesionale, agenţii chimici şi biologici, electrosecuritate şi elemente de ergonomie. În cadrul acestui proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a inclus în Calendarul activităţilor educative regionale 2013, organizarea unui concurs naţional „Ştiu şi aplic - Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii!”care a urmărit verificarea cunoştinţelor legate de valorile securităţii şi sănătăţii în muncă, asimilate de elevi în urma instruirilor. Fazele judeţene a acestui concurs, au fost organizate la Colegiul Economic “Octav Onicescu” din Botoşani  în trei ani consecutivi  - respectiv în data de 29 aprilie 2013, 4 aprilie 2014, 8 aprilie 2015. Pe parcursul celor 3 ani şcolari în care s-a desfăşurat acest concurs,  din unitatea noastră şcolară, au participat : o  echipă de elevi în anul şcolar 2013, fiind cordonată de prof. Alexa Camelia, două echipe de elevi în anul 2014, fiind coordonate de către prof. Cîşlariu Camelia şi prof. Alexa Camelia şi  o echipă de elevi în anul 2015 - sub coordonarea Prof. Alexa Camelia . În 8 aprilie 2015, echipa şcolii noastre, a ocupat locul al II lea în clasament, la faza judeţeană a acestui concurs. PROIECTUL“Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” a fost demarat de Inspecţia Muncii cu scopul formării în rândul tinerilor din liceele tehnologice a unei culturi de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. Implementarea proiectului  propus de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale  în colaborrare cu Ministerul  Educaţiei , Cercetării şi Tineretului conform Anexei Nr.3 din 6 ianuarie 2009 şi a Anexa 1101 din 28.10 .2008. Având în vedere importanţa dezvoltării în şcoală a abilităţilor personale ale elevilor în ceea ce priveşte dobândirea unor valori privind securitatea şi sănătatea în muncă , la solicitarea Inspectoratului Teritorial de muncă Botoşani propunem implementarea acestui proiect la nivelul claselor a X a  - a XII a. De asemenea considerăm că este importantă tematica propusă în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor pe care şi le propune componenta educativă: Educaţia pentru dezvoltarea personală şi profesională. OBIECTIVUL PRINCIPAL - pregătirea tinerilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă înainte de debutul activităţii profesionale, prin dezvoltarea unui program educaţional menit să formeze o atitudine corespunzătoare cu privire la securitatea si sănătatea în muncă, la conştientizarea riscurilor şi la luarea măsurilor adecvate pentru prevenirea acestora la locul de muncă. OBIECTIVELE PROIECTULUI Elevii să cunoască: O1). codul muncii , drepturile angajatului care nu este major şi obligaţiile angatorului faţă de angajat; O2). riscurile la care se expune angajatul în timpul procesului de muncă şi efectele ce pot apărea în urma expunerii îndelungate la aceste riscuri  ( apariţia bolilor profesionale) O3). consecinţele şi implicaţiile accidentelor de muncă cât şi a bolilor profesionale; O4). efectele expunerii la următoarele riscuri: zgomot , vibtaţii, agenţi chimici, agenţi biologici, electricitate; O5). importanţa  semnalizării  locului  de muncă cât şi folosirea EIP. Concursul "Ştiu şi aplic - Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii" s-a organizat de trei ori  până în prezent în judeţul Botoşani, în scopul promovării în rândul tineretului a disciplinei Securitate şi sănătate în muncă, şi tot de trei ori  la nivel naţional, în colaborare cu specialiştii din cadrul Inspecţiei Muncii, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratele Şcolare Judeţene, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iaşi şi a Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" Iaşi – Facultatea de Tehnologie şi Construcţii de Maşini.
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Citit 672 ori
louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses