Importanţa activităţilor educative. Colaborarea grădiniţă-şcoală

Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialului publicat!

Marți, 24 Februarie 2015 02:57

Prof. înv. preşc. Morgovan Rodica

Corina G.P.P.Toldi Salonta Pregătirea copilului pentru şcoala este considerata tot mai mult „funcţia majora”, obiectivul formativ final al activităţilor instructiv-educative din grădiniţă. Un rol important în pregătirea copilului pentru şcoala revine îndeplinirii obiectivelor ce vizează componentele psihosociale ale personalităţii copilului şi care contribuie în mod direct la integrarea şi adaptarea sa optimă în raport cu mediul de viaţă şi activitatea specifica şcolară. Preocupările fireşti în acest sens se impun a fi amplificate prin colaborarea grădiniţei…
Marți, 24 Februarie 2015 02:56

Prof. înv. preșc. Vilaia Olga

Grădinița P.P. Rândunica Tg. Mures Vârsta preşcolară este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi si are o importanță deosebită pentru procesul scolarizării copilului. Învăţământul preşcolar a dobândit un conţinut instructiv-educativ cu discipline care se desfăşoară după o programă minuţioasă şi care urmăreşte realizarea unor obiective precise privind pregătirea copilului preşcolar pentru integrarea ușoară şi rapidă în activitatea de învățare. Şi copilul preşcolar învaţă dar pentru el învățarea este un joc. Învăţarea şcolară, oricât de…
Marți, 24 Februarie 2015 02:55

Prof. înv. primar Șulea Andrada Nicoleta

Școala Gimnazială „Floare De Lotus” Sânmartin, jud. Bihor Educatia este o acţiune socială care se desfăşoară întru-un cadru instituţionalizat şi nu numai. În categoria factorilor educaţionali putem include şcoala, familia, instituţiile cultural-educative, mijloacele mass-media, etc. Atunci când copilul este integrat într-unul din aceste medii, asupra sa se vor exercita diverse influenţe educative. Nu trebuie pierdut din vedere că mediul familial este universul natural al celor mici, este primul cadru de socializare al lor şi nevoia…
Marți, 24 Februarie 2015 02:55

Educ. Teodorescu Daniela

G.P.N. Nr. 13 - Buzau Este necesar să se asigure o colaborare funcţională în procesul instructiv-educativ din grădiniţă şi din şcoală, dar şi unitatea şi continuitatea influenţelor educaţionale prin colaborarea educatoare-învăţătoare. Obiectivul învăţămantului preşcolar este de a oferi sprijin competent pentru dezvoltarea armonioasă în plan fizic, intelectual şi social a copiilor, pregătindu-i totodată pentru o cat mai uşoară adaptare la activitatea şcolară. Din ansamblul obiectivelor grădiniţei, cel mai important este dezvoltarea capacităţilor intelectuale, punerea bazelor…
Marți, 24 Februarie 2015 02:54

Prof. înv.preşc. Tudose Ramona

Gr.cu P.P Nord 2, Rm. Valcea Conform Programei activităţii instructiv-educative din grădiniţă finalităţile învăţământului preşcolar sunt: dezvoltarea fizică şi psihică normală a copiilor, socializarea copilului şi pregătirea acestuia pentru debutul şcolarităţii prin educarea limbajului, educaţia pentru ştiinţa, educaţia pentru societate, educaţia estetică şi educaţia psihomotorie. Am studiat şi finalitatea învăţământului primar - unul dintre acestea este însuşirea limbii române ca limbaj de comunicare. Aceasta, deoarece, politicile educaţionale promovate de ţările europene concep „preşcolaritatea copiilor ca…
Marți, 24 Februarie 2015 02:53

Prof. înv. preșc. Égei Noémi

Colaborarea între grădiniță și școală este o latură importantă a pregătirii copiilor, fiind un mic univers, iar creșterea și devenirea lui ca adult reprezintă un drum lung, al cărui element central îl reprezintă personalitatea, în toate aspectele ei. Este necesar să se asigure o colaborare funcţională în procesul instructiv-educativ din grădiniţă şi din şcoală, dar şi unitatea şi continuitatea influenţelor educaţionale prin colaborarea educatoare-învăţătoare. Această colaborare se realizează pe baza interesului reciproc al educatoarei și…
Marți, 24 Februarie 2015 02:52

Prof. preșc. Beldean Roxandra

Gradinița Program Normal Glodeni, județul Mures Grupa: mixtă, secția română Grădinița constituie primul mediu educațional cu care intră în contact copilul, prima experiență a vieții în societate. Grădiniţa are rolul de a sistematiza şi de a integra cunoştinţele, experienţele şi influenţele dobândite de copii în primii ani de viaţă, de a lărgi contactele cu lumea exterioară, de a dezvolta capacitatea şi modalităţile de receptare şi comunicare a informaţiei, de a realiza o serie de obiective…
Marți, 24 Februarie 2015 02:52

Institutor Lako-Kiss Erzsebet Andrea

Gradinita P. N. Glodeni Grupa: mijlocie An scolar: 2013-2014 „Şi, Doamne, frumos era pe atunci, căci şi părinţii, şi fraţii, şi surorile imi erau sănătoşi, şi casa ni era îndestulată, şi copiii şi copilele megieşilor era de-a pururi in petrecere cu noi, şi toate îmi mergeau după plac, fără leac de supărare, de parcă era toată lumea a mea! Şi eu eram vesel ca vremea cea bună şi sturlubatic şi copilăros ca vântul in turburarea…
Marți, 24 Februarie 2015 02:51

Educ. Galati Erzsebet

Grădiniţa P.N. Glodeni, judetul Mures Grupa: mare, sectia maghiara Motto: „Educaţia e ca un pom fructifer, dacă nu e altoită, face fructe mici şi acre.” Robert Frost Vârsta preşcolară este temelia educativă a întregii vieţi. Educaţia preşcolară capătă un caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează temelia întregii vieţi de mai târziu. La reuşita copilului în viaţă contribuie, în egală măsură, principalii factori educativi: familia, grădiniţa şi şcoala. Asigurarea unui parteneriat real între…
Marți, 24 Februarie 2015 02:50

Prof. Gruescu Anda-Janina

Gradinita Cu P.P. Nr.8 Tg-Jiu Este necesar să se asigure o colaborare funcţională în procesul instructiv-educativ din grădiniţă şi din şcoală, dar şi unitatea şi continuitatea influenţelor educaţionale prin colaborarea educatoare-învăţătoare. Grădiniţa trebuie să constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conţinutul ştiinţific al procesului instructiv-educativ, ci şi prin libertatea de acţiune oferită preşcolarului care-i stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relații sociale. Intrarea copilului în şcoală constituie…
Marți, 24 Februarie 2015 02:49

Prof. Moraru Clara, prof. înv. Trifan Viorel

Grădiniţa cu P.P. Nr. 17, Focşani, Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Focşani Argument: Grădiniţa şi şcoala se află într-un raport de continuitate care implică în mod obligatoriu colaborarea dintre educatoare şi învăţător, respectiv dintre prescolari şi şcolarii mici. Trecerea de la grădiniţă la şcoală este un pas dificil, de aceea, preşcolarii cu cât cunosc mai multe aspecte ale vieţii de şcolar, cu atât se simt mai siguri pe ei, mai pregătiţi şi mai dornici de a…
Marți, 24 Februarie 2015 02:49

Prof. înv. preșc. Dumbravă Daniela

Grădinița cu P.N. Gurghiu, jud.Mureș Copilul nu reprezintă doar viitorul membru al societăţii ale cărui valori vor fi descoperite peste ani, el reprezintă o valoare socială care trebuie descoperită si prelucrată, astfel încât, să-i fie respectate caracteristicile individuale si apartenenţa sa la un anumit mediu socio-cultural. Copilul este purtătorul unor particularităţi care îl determină să răspundă în mod diferenţiat la solicitările mediului. Aceasta amprentă personală se reflectă la nivelul grupului social, îmbogăţind-o. Societatea, prin toţi…
Marți, 24 Februarie 2015 02:48

Prof. înv. preșc. Truța Mihaela Sonia

Grădinița cu P.N. Gurghiu, jud.Mureș Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, perioada apariţiei primelor relaţii şi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice a copilului. În locul dependenţei copilului de impresiile externe, în locul instabilităţii şi fluctuaţiei emoţionale, în preşcolaritate vom întâlni detaşarea, desprinderea copilului de câmpul perceptiv, o mai mare organizare şi stabilizare a comportamentelor, fapt posibil datorită modificărilor esenţiale care se produc în structura activităţii psihice. Mediul familial…
Marți, 24 Februarie 2015 02:47

Prof. Dume Florentina, prof. Oniga Olimpia

GPN Nr.2 Tinca Argument: Pregătirea copilului pentru şcoală este considerată tot mai mult „funcţia majoră”, obiectivul final al activităţilor instructiv-educative din grădiniţă. Un rol important în pregătirea copilului pentru şcoală revine atingerii obiectivelor ce vizează comportamente psiho-sociale ale personalitatii copilului care contribuie la integrarea şi adaptarea copilului la viaţa şcolară. Colaborarea dintre grădiniță și școală este o latură importantă a pregătirii temeinice a copiilor. Aceasta colaborare se realizează pe baza interesului reciproc al educatoarei și…
Pagina 7 din 51
louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses