Importanţa activităţilor educative. Colaborarea grădiniţă-şcoală

Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialului publicat!

Marți, 24 Februarie 2015 02:44

Educ. Roman Mihaela

Gr. Nr. 2 Maieru Este necesar să se asigure o colaborare funcţională în procesul instructiv-educativ din grădiniţă şi din şcoală, dar şi unitatea şi continuitatea influenţelor educaţionale prin colaborarea educatoare-învăţătoare. Grădiniţa trebuie să constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conţinutul ştiinţific al procesului instructiv-educativ, ci şi prin libertatea de acţiune oferită preşcolarului care-i stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale. Intrarea copilului în şcoală constituie un…
Marți, 24 Februarie 2015 02:43

Prof. înv. preşc. Catarig Rodica

Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmaşu Şcoala mileniului trei şi-a deschis porţile unei reforme a învăţământului românesc, nu atât a conţinuturilor sau al organizării cât sub aspectul mentalităţilor, al principiilor care guvernează schimbările interne, al modului de a înţelege şi trata omul, copilul, de a respecta valoarea fiecărui individ în parte. Preocupările noastre, rezonante cu ale celorlalţi parteneri educaţionali se materializează în efortul comun de a găsi soluţii viabile, pentru a da copiilor o nouă şansă…
Marți, 24 Februarie 2015 02:42

Prof. Gheorghe Angelica - Maria

Fiecare etapă de învăţare din viaţa copilului este foarte importantă pentru devenirea lui, pentru integrare sa cu succes în „sânul” societăţii. Grădiniţa pe de-o parte are rolul cel mai important în formarea şi dezvoltarea copilului pentru etapele viitoare din viaţa sa. În acest mediu copilul învaţă să socializeze, dobândeşte un bagaj de cunoştinţe care îi vor face trecerea către şcoală mult mai uşoară. Pe de altă parte şcoala, ca instituţie în care se pun bazele…
Marți, 24 Februarie 2015 02:41

Educ. Stoica Nicoleta Maria

Gradinita cu P.N. Gurghiu, jud.Mures Grădinita îi oferă copilului preşcolar un mediu plăcut, săli cu poveşti, jocuri, cântece. Educatoarea deşi se străduieşte să preia rolul mamei, nu-şi dăruieşte dragostea şi căldura numai la 1-2 copii, ca în familie ci şi le împarte la 20-25 de copii. În grădinită copiii sunt încurajati să se manifeste liber, se respectă plăcerea copilului pentru ceea ce face, educatoarea fiind mai atentă cu fiecare. Pentru a continua fără dificultate procesul…
Marți, 24 Februarie 2015 02:40

Educ. Moldovan Rodica

Pentru realizare unui învățământ eficient este necesară respectarea unei condiții importante: asigurarea continuități între învățământul preșcolar și învățământul primar, mai precis legătura reciprocă între grupa mare și clasa zero. Pentru realizarea acestei continuități este necesar ca educatoarele de la grupa mare să cunoască cerințele curricumului de la clasa zero spre ai putea pregăti pe copii pentru școală, dar la rândul lor și învățătorii trebuie să cunoască curriculum da la grupa mare pentru a ști elementele…
Marți, 24 Februarie 2015 02:39

Prof. Popescu Elena

Grădiniţa cu PP Nord 1, Râmnicu-Vâlcea Parteneri: Grădiniţa cu P.P. Nord I, Râmnicu Vâlcea Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea Tema Proiectului: „Azi preşcolari, mâine şcolari” Argument: Am avut în vedere şi necesitatea integrării cu succes a preşcolarilor în clasa I, care a trezit, dorinţa educatoarelor şi învăţătoarelor să colaboreze pentru asigurarea continuităţii procesului de instruire şi de educare, cât şi adaptarea cu succes a copiilor preşcolari la activitatea şcolară. Scopul Proiectului: Reducerea…
Marți, 24 Februarie 2015 02:38

Educ. Dalos Anamaria

G.P.P Vetiş Jud. Satu Mare Vîrsta preşcolară poate fi numită pe drept cuvânt vârsta marilor ucenicii.Unele achiziţii privind activitatea psiho-motorie şi afectivă s-au realizat deja fără ca această evoluţie să cunoască vreo întrerupere: mersul, vorbirea, folosirea raţionalmentului intuitiv, primele elemente de educaţie morală se află în plin proces de stabilizare şi perfecţionare. Preşcolarul realizează progrese însemnate pe plan intelectual şi afectiv cu condiţia certă a recepţionării permanente „din afară” a unor influenţe organizate şi sistematice.…
Marți, 24 Februarie 2015 02:37

Inst. Toculeţ Petruţa

G.P.N. Nr.1 Teiu-Argeş Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată de alte influenţe educative ce acţionează asupra copilului, şi nu poate face abstracţie de acestea. Mediul preşcolar reprezintă pentru copil primul mediu socializator în mod organizat, evidenţiindu-se caracteristicile şi particularităţile sale ca mediu instituţionalizat: - introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumita distanţă socială; - oferă copilului un cadru social bazat pe norme şi reguli de convieţuire în grup; - creează copilului posibilitatea…
Marți, 24 Februarie 2015 02:36

Prof. Nanu Tomita

Liceul C-tin Brâncoveanu, Structură Grădinița Nr. 4, Dăbuleni, Dolj În contextul măsurilor privind aşezarea învăţământului din ţara noastră pe baze cu adevărat democratice, prima verigă a acestui sistem, învăţământul preşcolar, merită o atenţie deosebită. Delimitarea locului pe care îl ocupă grădiniţa - ca primă instituţie de culturalizare şi socializare a copiilor, de pregătire a acestora pentru integrarea şcolară - cu precizarea funcţiilor pe care ea trebuie să le îndeplinească, are un rol decisiv în asigurarea…
Marți, 24 Februarie 2015 02:35

Educ. Popa Nela

Grădiniţa „Nicolae Romanescu”, Craiova, Dolj Colaboratori:Prof.înv.primar, Popescu Alina, Şcoala gimnazială „Lascăr Catargiu” Grup Țintă: preşcolarii și şcolarii, beneficiari direcţi, părinţii, educatoare, învaţătoare Resurse Umane: educatoare, invatătoare, elevi, preşcolari, parinţi; Argument: Educaţia sanitară modernă vizează formarea şi cultivarea capacităţilor specifice de proiectare şi de organizare raţională a vieţii în condiţiile rezolvării unor probleme specifice educaţiei pentru petrecerea timpului liber, educaţiei casnice moderne, educaţiei nutriţionale, educaţiei sexuale. Conţinuturile specifice, propuse din această perspectivă, sunt integrabile la toate…
Marți, 24 Februarie 2015 02:30

Prof. înv. preşc. Bogosel Voichiţa

GPN. nr.3 CUSUIUS Bihor Este necesar să se asigure o colaborare funcţională în procesul instructiv-educativ din grădiniţă şi din şcoală, dar şi unitatea şi continuitatea influenţelor educaţionale prin colaborarea educatoare-învăţătoare. Grădiniţa trebuie să constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conţinutul ştiinţific al procesului instructiv-educativ, ci şi prin libertatea de acţiune oferită preşcolarului care-i stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale. Intrarea copilului în şcoală constituie un…
Marți, 24 Februarie 2015 02:30

Prof. înv. preş. Balea Cosmina

G.P.N. Bistra, Jud.Alba Misiunea învăţământului preşcolar, ca învăţământ public, nu poate fi realizată decât în interiorul spaţiului comunitar, ca rezultat al interacţiunii grădiniţei cu mediul social, cultural, economic. Se impune, deci, realizarea unei colaborari eficiente cu exteriorul, realizarea de parteneriate autentice, ca demers în modernizarea educaţiei actuale. Răspunzând cerinţelor sociale şi comunitare, grădiniţa trebuie să orienteze întregul său demers asupra preşcolarilor care trebuie să devină centrul de interes al oricărui parteneriat practicat în domeniul educaţiei.…
Marți, 24 Februarie 2015 02:29

Prof. înv. preşc. Periclie Daniela

G. P. N. NR. 18, Buzău „Mintea nu-i un vas care să fie umplut, ci un foc care trebuie întreţinut.” Plutarh Sistemul actual de învăţământ din ţara noastră este rezultatul valorificării creatoare a tradiţiilor valoroase ce s-au cristalizat de-a lungul unei îndelungate evoluţii istorice. Realizarea unui învăţământ unitar necesită respectarea unui obiectiv major, continuitatea în întreaga activitate educaţională. Această condiţie este valabilă şi pentru primele două trepte ale învăţământului: învăţământul preşcolar şi învăţământul primar. O…
Marți, 24 Februarie 2015 02:28

Prof. înv. preşc. Iorga Elena

G.P.P. „Pinochio” Rădăuţi-Suceava Dinamica schimbărilor prin care trece societatea, rapiditatea informaţiilor care trebuie implementate din mers în sistemul educaţional ne-au determinat să găsim căi care să asigure o mai mare adaptare la realităţile sociale. Aşa s-a născut ideea de parteneriat între grădiniţă şi şcoală, sub un titlu generos şi atractiv „Să deschidem uşa comunicării prin cântec şi joc”. Parteneriatul a fost proiectat să debuteze începând cu grupa mare şi respectiv clasa a-III-a şi s-a derulat…
louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses