Importanţa activităţilor educative. Colaborarea grădiniţă-şcoală

Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialului publicat!

Miercuri, 25 Februarie 2015 23:49

Sopirla Petrovici Crina-Maria

Gradinita PN Nr11-Lugoj Argument: Copilul este mic univers, iar cresterea si devenirea lui ca adult reprezinta un drum lung si sinuos, plin de urcusuri si coborasuri, al carui aspect central il reprezinta personalitatea, in toate aspectele ei. Pasul catre scolaritate reprezinta un prag ce implica o serie de aspect psihologice specific adaptarii scolare, iar acest lucru imprima o directie generala a intregii perioade pe care copilul o va petrece in scoala. Frecventarea gradinitei de catre…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:48

Prof. Vieru Maria

Grad. Voinicel, ChitilaGrădiniţa trebuie să constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conţinutul ştiinţific al procesului instructiv-educativ, ci şi prin libertatea de acţiune oferită preşcolarului care-i stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale.Intrarea copilului în şcoală constituie un moment crucial în viaţa sa, date fiind”statutul” şi „rolul” de elev, natura relaţiilor cu adulţii şi cu colegii, noutatea condiţiilor de activitate, şi mai ale, specificul învăţării-act complex care…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:47

Educ. Tudorache Marioara

Grad. „Voinicel”-Chitila, Ilfov Parteneri: Grupa Mare A - Grădiniţa Voinicel, Chitila, jud. Ilfov Clasa I-A A - Şcoala Generala, Chitila, Ilfov Argument: In cadrul acţiunii de reformare a sistemului de învăţământ şi reaşezarea lui pe baze moderne, se subliniează tot mai mult ideea parteneriatelor educaţionale, ce crează oportunităţi de cooperare, consultare, comunicare, conlucrare in vederea atingerii unui scop comun. Integrarea copilului in şcoală presupune mai întâi formarea unor reprezentări corecte care să le permită preşcolarilor…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:46

Prof. Florea Ioana

Gradinita „Voinicel”- Comunitatea Locala Scopul: Stabilirea unei colaborări viabile si benefice dintre grădiniţă, familie şi comunitate în vederea realizării idealului educaţional şi dezvoltarea personalităţii umane. Obiective Urmarite: - Antrenarea prescolarilor, părinţilor si a unor specialisti în activitatea grădiniţei (scolara, extraşcolară şi administrativă) - Formarea in randul prescolarilor a unor atitudini positive privind: respectarea normelor rutiere si protejarea propriei vieti; respectarea regulilor de igena; formarea virtuţilor creştine prin cultivarea unui comportament moral-religios - Organizarea unor spectacole…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:45

Prof. Andrei Viorica

Gradinita Nr.1 Magurele, Ilfov Dinamica schimbarilor prin care trece societatea, rapiditatea informatiilor care trebuie implementate din mers in sistemul educational ne-au determinat sa fasim cai care sa asigure o mai mare adaptare la realitatile sociale. Asa s-a nascut ideea de parteneriat intre gradinita si scoala sub un titlu generos si atractiv „Pasi spre scoala”. Parteneriatul a fost proiectat sa debuteze incepand cu grupa mare si respectiv clasa a IIIa si s-a derulat pe o perioada…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:44

Educ. Zaharia Maria

Grădinița P. N. Nr. 29 Constanța Într-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii educaţionali - grădiniţă, şcoală, familie - devine necesară şi se impune şi ca obligaţie morală din partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple şi modele, cu adevărate valori ale spiritualităţii umane. Educaţia şi-a multiplicat necontenit formele de organizare, odată cu evoluţia societăţii, în care rolul său a devenit din ce în…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:42

Prof. înv. preşc. Popa Mioara Ana

Grădiniţa Program Prelungit nr. 2, Constanţa Prin educație se dorește dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectiva societății. Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, consideră că la naştere, natura inzestrează copilul numai cu „seminţele ştiinţei, ale moralităţii şi religiozităţii”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educaţie. Rezultă că în concepţia sa, educaţia este o activitate de stimulare…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:41

Prof. înv. preșc. Neagu Mariana

Grădinița P.P. Nr. 2 Constanța Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale societăţii. Prin acest fenomen se realizează un mediu atractiv, modern, propice dezvoltării capacităţii de învăţare a copilului, o percepţie pozitivă a comunităţii locale faţă de rolul educatorului în viaţa socială. Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:38

Prof. înv. preșc. Ghinea Alina Mihaela

Grădinița P.P. Nr. 2 Constanța Grădiniţa si scoala sunt instituţii care deşi se găsesc pe trepte diferite trebuie să aibă o relaţie de colaborare. Necesitatea colaborării dintre grădiniţă şi şcoală rezultă din obiectivul comun pe care-l urmărim- dezvoltarea personalităţii copilului. Grădiniţa trebuie să constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conţinutul ştiinţific al procesului instructiv-educativ, ci şi prin libertatea de acţiune oferită preşcolarului care-i stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:37

Prof. înv. preșc. Botezatu Otilia Mihaela

Grădinița Program Normal Nr. 29 Constanța „Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.” În practica şcolară şi implicit preşcolară există mai multe expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. Pentru…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:34

Prof. înv. preșc. Botezatu Georgeta

Grădinița P.P. Nr. 2 Constanța Realizarea unui învăţământ unitar necesita respectarea unui obiectiv major, continuitatea în întreaga activitate educational, în special la nivelul claselor „praguri”. Aceasta condiţie este valabila şi pentru primele doua trepte ale învăţământului: învăţământul preşcolar şi învăţământul primar. Mai precis, legătura reciproca şi continuitatea trebuie sa fie asigurate intre grupa preşcolară şi clasa I. O asemenea continuitate va asigura o mai rapida adaptare a copiilor din clasa I la particularităţile muncii de…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:34

Prof. Bodin Alina Irina

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Lazuri de Beius Perioada preşcolarităţii, este o perioadă de intesă dezvoltare a copilului, marcată de achiziţii remarcabile care se îndreaptă treptat de la cantitate la calitate. Asigurarea unităţii şi continuităţii acţiunilor educative constituie o preocupare care abordează problemele pedagogice şi psihologice ale învăţământului preprimar şi primar. Grădiniţa şi şcoala primară reprezintă două trasee educative successive, dar părţi ale unui proces care trebuie să rămână în ansamblu unitar. Legătura dintre respectivele instituţii…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:33

Prof. înv. primar Bobaru Viorica

Argument: Grădiniţa şi şcoala sunt două etape pe care copiii le parcurg succesiv, acestea fiind părţi ale unui proces îndelungat care trebuie să fi unitar. În tranziţia de la o etapă la alta trebuie să se asigure continuitatea, iar rolul cel mai important în acest sens le revine cadrelor didactice. Prin încheierea acestui parteneriat între şcoală şi grădiniţă, ambele făcând parte din aceeaşi instituţie, se pun bazele unei colaborări necesare pentru pregătirea integrării preşcolarilor în…
Miercuri, 25 Februarie 2015 23:29

Prof. înv. preşc. Iftimie Monica

Grădiniţa cu P.P. „Croitoraşul cel Viteaz”, Galaţi Educaţia are cel mai important rol în formarea unui om. Imediat după familie, grădiniţa este cea care se ocupă de educaţia unui individ. Grădiniţa este prima verigă a sistemului de învăţământ. Aceasta are rol important în pregătirea copiilor de 3-6 ani pentru integrarea optimă în regimul activităţii şcolare. Fiind un mediu creativ şi interesant, grădiniţa pune baza educaţiei copilului şi îl ajută să deprindă primele aptitudini necesare pentru…
Pagina 5 din 51
louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses