Importanţa activităţilor educative. Colaborarea grădiniţă-şcoală

Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialului publicat!

Şcoala Gimnaziala “M. Vulcanescu” Gradinita BarsanaDir. Prof. Mich CornelObiectivul general al proiectului:Asigurarea continuităţii procesului deinstruire şi educaţie de la grădiniţă la şcoalăprin familiarizarea preşcolarilor cu sala declasă, cu ambientul, cu învăţătoarea înscopul integrării lor cu succes în viaţa deşcolar.ARGUMENT:Pregătirea copilului pentru şcoală este considerată tot mai mult“funcţia majoră”, obiectivul final al activităţilor instructiv-educative dingrădiniţă. Un rol important în pregătirea copilului pentru şcoală revineatingerii obiectivelor ce vizează comportamente psiho-sociale alepersonalitatii copilului care contribuie la integrarea şi…
Duminică, 28 Septembrie 2014 00:10

Prof. Înv. Primar Dunca Alina

Şcoala „M. Vulcanescu”, BarsanaEste necesar să se asigure o colaborare funcţională în procesul instructiveducativdin grădiniţă şi din şcoală, dar şi unitatea şi continuitatea influenţeloreducaţionale prin colaborarea educatoare-învăţătoare.Întrebări pe care şi le pun atât părinţii cât şi educatorii sunt,,De ce semanifestă chiar din primele zile de şcoală unele forme de inadaptare?”, ,,De ceunii elevi din clasa I-a nu fac faţă cerinţelor şcolare?”.Răspunsurile la acesteîntrebări trebuie căutate în mediile în care se asigură pregătirea copilului pentruşcoală.Grădiniţa trebuie…
Duminică, 28 Septembrie 2014 00:05

Prof. înv. Preşcolar Coman Iuliana

Grădiniţa Gura-ŞuţiiTransformările sociale şi economice pe plan mondial şi local au produs dezechilibremajore, care au afectat în egală măsură şi mediul educaţional, necesitând găsirea unor soluţiiameliorative, prin implicarea a cât mai multor factori.Parteneriatul educaţional trebuie privit nu doar ca un concept, parteneriatul educaţionaleste o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi este deasemenea, unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, presupunând participarela o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi…
Duminică, 28 Septembrie 2014 00:03

Profesor inv. presc. si primar Raducu Costinela

Gradinita 232, BucurestiCalitatea educatiei este un aspect vital al vietii individului cat si al vietiisocietatii in ansamblu. Sub acest aspect gradinita ii dezvolta copilului competentein sensul manifestarii interesului si curiozitatii pentru lucruri noi, al intelegeriiinformatiei primite, al muncii independente si al exprimarii libere de opinii si starisufletesti.Intro lume tot mai izolata, mai putin dispusa pentru socializare, cooperareaintre factorii educationali - gradinita, scoala, familie- devine necesara, si seimpune ca si obligatie morala din partea acestora pentru…
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 23:39

Prof. Inv. Presc. si primar Grosu Stela

Gradinita nr. 232, BucurestiInvatamantul prescolar, ca prima etapa a sistemului de invatamant,vizeaza dezvoltarea polivalenta a copiilor de 3-6ani, potrivit particularitatilorpsiho-fizice ale acestora, pregatirea corespunzatoare a prescolarului pentru omai buna integrare in scoala. Se poate afirma ca succesul sau esecul de maitarziu in viata scolara depinde in mare masura de natura si influentele ce s-auexercitat asupra lui in viata prescolara.Succesul muncii instructive- educative, depinde in mare masura dedascali, de capacitatea lor de a indruma practice activitatea…
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 23:36

Educ. Prof. Anghel Raluca

Gradinita „Raza de Soare” TargovisteIntrarea în şcoală constituie în viaţa copilului un moment de răscruce pentru formareapersonalităţii lui. Odată cu trecerea la învăţătura sistematică, în şcoală se sfârşeşte perioadapreşcolară şi începe perioada vârstei şcolare a copilului.Intrarea în şcoală schimbă întreaga structură a vieţii copilului; ea îl introduce într-unsistem de noi raporturi, îi pune în faţa noi probleme, îl deprinde cu o activitate de un tip cu totulnou şi anume cu învăţătura în şcoală.Această nouă situaţie…
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 23:31

Educatoare Mesaroş Lidia

Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 Baia MareIn cadrul acţiunii de reformare a sistemului de învăţământ şi reaşezarealui pe baze moderne, parteneriatele educaţionale creează oportunităţi decooperare, comunicare, conlucrare şi consultare, menite să faciliteze atingereaobiectivului comun învatamantului preşcolar şi şcolar - formarea unitară şiarmonioasă a copilului.Prin parteneriatul iniţiat cu Şcoala Gimnazială ,,George Coşbuc” odată cuinaugurarea CDI-ului de la Grădiniţa cu P.P.nr.9 Baia Mare şi derulat subgenericul : “ De la grădiniţă la şcoală “, s-a urmărit…
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 23:29

Educatoare Dinu Viorica

G.P.P. "Rostogol" CălăraşiLa reuşita copilului în viaţă contribuie, în egală măsură, principalii factori educativi: familia,grădiniţa şi şcoala. Asigurarea unui parteneriat real între aceştia, implicarea tuturor în realizarea uneiunităţi de cerinţe conduce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi lasoluţionarea disfuncţionalităţilor.Trecerea de la grădiniţă la şcoala primară este un eveniment important şi modul în care copilul seadaptează la mediul şcolar este asociat cu modul în care face faţă provocărilor noii…
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 23:28

Prof. înv. preşc. Petrea Alina

Grădiniţa P.N.Goleşti, VranceaMotto: „A educa un copil înseamnă a-i lua sufletul în mâini şi a merge împreună pe cărarea cunoaşterii.Înseamnă a-i ţine destinul în mâini cu conştiinţa că poţi determina, în mare măsură, reuşita saueşecul în viaţă.”Grădiniţa trebuie să constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar princonţinutul ştiinţific al procesului instructiv-educativ, ci şi prin libertatea de acţiune oferităpreşcolarului care-i stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţiisociale.Intrarea copilului în şcoală…
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 23:09

Prof. Înv. preșcolar Grosu Gena

Grădinița cu P.P nr. 48 "Luceafărul" BrăilaParteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare și colaborare însprijinul copilului la nivelul procesului educațional. El presupune o unitate de cerințe,opțiuni, decizii și acțiuni educative între factorii educaționali.Parteneriatul educațional se desfășoară permanent și impreună cu actul educaționalpropriu-zis. El se referă la cerința că proiectarea, decizia, acțiunea și evaluarea în educație săfie realizate în cooperarea și colaborarea dintre instituții influente si agenți educaționali.Parteneriatul educațional se realizează între :- instituțiile educației…
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 23:06

Prof. Şermer Aurelia

Grădiniţa CU P.P. NR. 15, Drobeta Turnu-Severin, Jud. MehedinţiEste necesar să se asigure o colaborare funcţională în procesul instructiv-educativ din grădiniţăşi din şcoală, dar şi unitatea şi continuitatea influenţelor educaţionale prin colaborarea educatoareînvăţătoare.Întrebări pe care şi le pun atât părinţii cât şi educatorii sunt,,De ce se manifestă chiardin primele zile de şcoală unele forme de inadaptare?”, ,,De ce unii elevi din clasa I- nu fac faţăcerinţelor şcolare?”.Răspunsurile la aceste întrebări trebuie căutate în mediile în…
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 23:01

Prof. Inv. Prescolar Pǎuna Alina Maria

Grădiniţa P.N. Nr. 27 Tg-Jiu, Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu, Biblioteca Liceului cu Prgram Sportiv Tg-JiuMotto: „N-ai decât să întinzi mâna spre bibliotecă şi să chemi la tine acest talismanfără preţ – CARTEA” (Montesqieu)I.ARGUMENT:Proiectul educaţional pe care-l propunem, reprezintă o încercare de a repune îndrepturi „cartea ” şi „biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de acontribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaştere şivisare fără de…
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 22:59

Prof. înv. primar și preșcolar Popa Claudia Maria

Grădinița P.P. Vinga, Județul AradParteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinulcopilului la nivelul procesului educațional. El presupune o unitate de cerințe, opțiuni, decizii și acțiunieducative între factorii educaționali. Acesta se desfășoară permanent și împreună cu actul educaționalpropriu-zis. El se referă la cerința ca proiectarea, decizia, acțiunea și evaluarea în educație să fierealizate în cooperarea și colaborarea dintre instituții, influențe și agenți educaționali.Copilul stabilește relații interpersonale încă din frageda copilărie cu mama,…
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 22:51

Prof. înv. preşcolar Pop Dora Casiana

Grădiniţa "Codrişor", Localitatea Târgu Mureş, Jud. MureşMOTTO: “Ca să poți povesti copiilor trebuie să-i iubești, trebuie să cauți să pricepi firea șilumea aparte în care trăiesc, să știi să cobori până la nivelul personalității lor,considerându-i ca și pe oamenii în vârstă. Trebuie să iei parte împreună cu dânșii latoate manifestările lor sufletești, într-un cuvânt rămânând om mare, să fii cât se poatede copil”. (George Coșbuc)Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată de alte influenţeeducative…
Pagina 51 din 51
louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses