Joi, 26 Februarie 2015 01:10

Prof. Eliza Geafir

Grădiniţa „Dumbrava Minunată”, Craiova Argument: Pregătirea copilului pentru şcoală este considerată tot mai mult „funcţia majoră”, obiectivul final al activităţilor instructiv-educative din grădiniţă. Un rol important în pregătirea copilului pentru şcoală revine atingerii obiectivelor ce vizează comportamente psiho-sociale ale personalitatii copilului care contribuie la integrarea şi adaptarea copilului la viaţa şcolară. Acest proiect a luat naştere dintr-o serie de neajunsuri întâmpinate cum ar fi: relaţia sporadică dintre şcoală şi grădiniţă, dezorientarea părinţilor în ceea ce priveşte cerinţele şcolii, necunoaşterea suficientă a prevederilor celor două programe. Prin activităţile acestui parteneriat încercăm să dezvăluim copiilor frumuseţea vieţii de şcolar, prin implicarea în activităţi comune plăcute, să găsim cele mai eficiente căi pentru a asigura adaptarea preşcolarilor la viaţa şcolară. Orice trecere de la o etapă la alta presupune un prag.”Pragul” emoţional al trecerii de la grădiniţă la şcoală a fost trecut de elevii claselor noastre, dar îşi amintesc cu nostalgie de temerile şi emoţiile pe care le-au trăit atunci.Din dorinţa de a-i ajuta pe cei mici să se familiarizeze cu şcoala, cu programul şcolarului am conceput acest proiect.Activitatile cuprinse în proiect nu-i ajută doar pe cei mici, ci şi pe elevii claselor noastre.Implicându-se în activităţi, se cunosc mai bine, relaţiile grupului sudându-se. În cadrul acestor activităţi se dezvoltă spiritul de echipă, încrederea în sine şi în ceilalţi, creativitatea, imaginaţia. Cheia succesului într-o societate democratică este capacitatea de a comunica, de a relaţiona cu semenii tăi. Fiecare grup de copii, este o comunitate care apreciază prietenia, amabilitatea, colaborarea, competiţia, care rezolvă probleme, controverse şi explorează idei noi. Astfel de parteneriate permit de asemenea şi părinţilor să se implice mai mult în activitatea copiilor la şcoală sau la grădiniţă pentru a asigura succesul fiecărui copil în toate domeniile de dezvoltare.Activităţile extracurriculare desfăşurate prin acest proiect de parteneriat vor călăuzi copiii să-şi formeze noi prietenii, să descopere lumea fascinantă care ne înconjoară, le vor trezi curiozităţi şi dorinţa de afirmare şi de competiţie. Activitîţile vor fi organizate sub forma unor concursuri, jocuri, vizite, drumeţii, momente artistice la care vor participa copiii. Programul de parteneriat va armoniza relaţiile în cadrul grupurilor, le va forma copiilor deprinderea de a fi cooperanţi, toleranţi, de a avea iniţiativa şi de a-şi crea relaţii de prietenie, colaborare şi competiţie. Acest proiect urmăreşte de asemenea strângerea legăturilor dintre instituţii.Majoritatea copiilor implicaţi în proiect vor urma cursurile Şcolii Gimnaziale Mircea Eliade din Craiova. Colaborarea dintre educatoare şi învăţatoare se constituie într-o premisă a reuşitei. Grupul ţintă: - preşcolarii de la Grădiniţa Dumbrava Minunata, Craiova -elevii Scoala Mircea Eliade, Craiova Beneficiari direcţi şi indirecţi: - preşcolari - elevi - învăţători - educatoare - şcoală, gradinita - părinţi - comunitate Durata: an şcolar 2013-2014 Locul desfăşurării: - locaţii stabilite de comun accord Implementarea Proiectului: Intr-o primă etapa s-a stabilit o întâlnire a participanţilor (invăţători, educatoare) pentru stabilirea calendarului de activităţi. S-a decis natura informaţilor despre copii, necesare a fi cunoscute de ambele părţi - şcoală şi grădiniţă. Se vor vizita instituţiile de învăţământ, se vor realiza activităţi care să implice atât preşcolarii cât şi şcolarii. La sfârşitul proiectului se va realiza o expoziţie cu toate lucrările copiilor. Obiective generale ale proiectului: - Formarea unor reprezentări corecte despre şcoală şi activitatea de tip şcolar; - Pregătirea psihologică a copilului şi trezirea interesului de a deveni şcolar; - Eficientizarea relaţiei grădiniţă-şcoală-familie - Consolidarea deprinderilor şi priceperilor de exprimare corectă; - Formarea unei conduite civilizate; - Însuşirea de noi deprinderi prin activităţi comune preşcolari - şcolari. Obiective specifice: -privind copiii: - să participe alături de alţi copii la acţiuni comune care să consolideze relaţiile dintre ei; - să realizeze împreună, preşcolari şi şcolari, produse finite: podoabe, jucării, desene, colaje, machete, expoziţii; - să dăruiască obiectele confecţionate; - să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă şi de cooperare în vederea stimularii relaţiilor de prietenie şi colaborare c-u alţi copii, mai mari sau mai mici; - să-şi exprime trăirile şi impresiile faţă de evenimente, situaţii, persoane; - să cunoască obiceiuri şi tradiţii ale comunităţii careia îi aparţin; - să traiască în relaţiile cu cei din jur, stări afective pozitive, să manifeste prietenie, tolerantă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului. -privind cadrele didactice: - să promoveze în comunitate imaginile pozitive ale celor două unităţi implicate în proiect; -să sensibilizeze părinţii şi, implicit, comunitatea, să răspundă pozitiv şi prezent demersului didactic pe parcursul derulării proiectului; - să-şi dezvolte abilitatea de a crea un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de cunoaştere a vieţii altor copii; -privind părinţii: - să conştientizeze rolul lor in educarea propriilor copii, in formarea personalitatii lor; - să se implice mult mai activ in desfăşurarea acţiunilor desfăşurate în cadrul grădiniţei şi şcolii. Rezultate aşteptate: - Schimb de experienţă eficient în ceea ce priveşte specificul muncii din şcoală şi grădiniţă - Stabilirea unor relaţii de prietenie între preşcolari şi şcolari - Formarea de abilităţi de comunicare - Promovarea, în comunitate, a unei imagini pozitive a celor două instituţii implicate - Expoziţie cu materialele realizate. Panou tematic. Album foto - Produse ale activităţilor comune ale preşcolarilor şi şcolarilor Resurse Materiale: seturi de planşe, jetoane, acuarele, hârtie de diferite culori, televizor, calculator, casetofon, cameră video, aparat foto diferite tipuri de materiale, din natură şi reciclabile, costume, etc. Metode:observaţia, explicaţia, exerciţiul, invaţarea prin descoperire, conversaţia, studiul de caz. Modalităţi De Realizare: observarea, lectura după imagini, activităţi practice, confecţionarea diferitelor obiecte, momente artistice, plimbări, jocuri de rol, vizite. Forme De Realizare: activitati frontale, activităţi pe echipe; activităţi în perechi, activităţi pe grupuri mici, activităţi în colaborare cu alţi factori educaţionali. Evaluare: - cunoaşterea rezultatelor elevilor;  - stabilirea elementelor care au asigurat succesul proiectului; - realizarea unui album „oglinda” cuprinzând aspecte, momente din cadrul desfăşurării proiectului educaţional, surprinse cu ajutorul aparatului de fotografiat; Evaluarea proiectului relevă competenţele şi cunoştinţele elevilor la sfârşitul proiectului, valorificarea pozitivă a feed-backului oferit de evaluare, în sensul aprecierii propriilor activităţi. Monitorizarea şi evaluarea proiectului: Cadrele didactice vor realiza un portofoliu care să cuprindă fişe de evaluare pentru fiecare activitate. Se va urmări: - desfăşurarea activităţilor cuprinse în proiect - modul în care sunt îndeplinite responsabilităţile şi în care reacţionează participanţii la proiect - modul în care sunt folosite resursele umane - impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă şi asupra celor două instituţii (anticiparea schimbărilor produse ca urmare a derulării proiectului) - probleme care apar în implementarea proiectului Evaluarea va fi: - curentă (la sfârşitul fiecărei activităţi) - finală (la sfârşitul proiectului) Materiale/ instrumente de evaluare: - chestionare - portofolii/proiecte - produse ale activităţii elevilor - jurnal de reflecţii - fişe de autoevaluare - rapoarte de lucru Activităţi Propuse Nr crt. Activitatea Participanţi Termen 1. La început de drum - intalnire de lucru - Lansarea proiectului „Puntile prieteniei” Educatoare Invăţătoare Părinţi Septembrie 2. 3. In vizita la grădiniţă - Să-i ajutăm pe cei mici - confecţionare de jucării Sună clopoţelul- în vizită la scoala Ne împrietenim cu şcolarii - jocuri - Traista cu poveşti-jocuri interactive Educatoare Preşcolari Invăţătoare Elevi Educatoare Preşcolari Invăţătoare Elevi Octombrie Noiembrie 4. E Vremea Colindelor Îl aşteptăm împreună pe Moş Crăciun Realizarea de felicitari pentru copiii de la gradiniţa parteneră. Educatoare Invăţătoare Preşcolari Elevi Decembrie 5. -Protejarea madiului inconjurator „Nu arunca!..gândeşte şi foloseşte!”(confecţionarea de jucării din deşeuri) Educatoare Invăţătoare Preşcolari Elevi Ianuarie 6. Mărţişoare, mărţişoare-semne noi de sărbătoare -felicitare pentru mama, schimb de modele -realizarea de martişoare pentru mămici Educatoare Invăţătoare Preşcolari Elevi  Februarie 7. Ora de curs: Ce înseamnă să fii elev? Educatoare Preşcolari Invăţătoare Martie 8. Obiceiuri de Sfintele Paşti -încondeiat ouă, audiere poveşti, desene, exerciţii şi jocuri de rol legate de sărbătorile Pascale Educatoare Invăţătoare Preşcolari Elevi Aprilie 9. Am şi eu drepturi -campanie de informare cu privire la drepturile copilului; realizarea unor portofolii cu materiale informative -jocuri de rol Educatoare Invăţătoare Preşcolari Elevi Mai 10. Carnavalul prieteniei - realizarea in comun a unor activităţi artistice, distractive Educatoare Părinţi Invăţătoare Şcolari şi preşcolari Iunie.
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Citit 1905 ori
louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses