Joi, 26 Februarie 2015 01:13

Prof. înv. preşc. Gorgan Daniela - Ana

Grădiniţa cu P. N. Derşida, Jud. Sălaj Pregătirea copiilor pentru şcoală a fost şi este o problemă de mare actualitate mai ales în condiţiile intensificării şi acelerării întregului proces de învăţământ, a schimbărilor din învăţământul preşcolar, a Programului de reformă a educaţiei timpurii iniţiat de MECI. Acest program vizează optimizarea şi eficientizarea calităţii educaţiei la vârstele timpurii, pentru a putea răspunde actualelor exigenţe sociale, cât şi celor de dezvoltare personală. Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, de interacţiunile cu ceilalţi, de organizarea mediului şi activităţile sau situaţiile de învăţare special create. Noul curriculum pentru învăţământ preşcolar precizează că activităţile desfasurate cu copiii de 3-5 ani vor viza îndeosebi socializarea copilului (colaborare, cooperare, negociere, luarea deciziilor în comun) şi obţinerea treptată a autonomiei personale, iar pentru cei de 5-6/7 ani accentul se va deplasa pe pregătirea pentru şcoală şi pentru viaţa socială a acestuia. Grădiniţa realizează sprijinirea viitoarei activităţi şcolare prin două forme specifice: jocul şi învăţarea, dar calea cea mai importantă prin care copilul primeşte învăţătura este jocul. La grădiniţă copilul desfăşoară o serie de activităţi care sunt prevăzute în documentele oficiale (plan de învăţământ, programă şcolară etc.) şi care sunt în continuă adaptare la exigenţele contextului pedagogic. Activitatea reprezintă principala modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ din grădiniţă.Termenul de „activitate instructiv-educativă” este corespondent cu cel de „lecţie” din didactica şcolară. Noi, educatoarele, formăm la copii caracteristici şi trăsături noi, interese, abilităţi, îndemânari, aptitudini, trăsături de caracter şi comportament creativ. Toate acestea se realizează cu ajutorul trăirilor prin jocul didactic, atât de îndrăgit de fiecare copil. Preşcolarul mare 5-6/7 ani, dispune de o capacitate de învăţare superioară în raport cu celelalte subperioade ale preşcolarităţii. În desfăşurarea activităţii cu acesta accentul va cădea pe încurajarea iniţiativei copilului şi a luării deciziilor, pe învăţarea prin experimente şi exersări individuale. Activităţile de învăţare se desfasoară fie cu întreaga grupă de copii, fie pe grupuri mici sau individual. Ele pot lua forma unor activităţi pe discipline sau integrate, a activităţilor liber-alese sau a celor de dezvoltare personală. Dintre mijloacele de realizare amintim: jocul liber, jocul didactic, discuţiile libere, experimentele, construcţiile, lecturile după imagini sau lectura educatoarei, povestirea sau povestirile create de copii precum şi alte mijloace specifice didacticii Jocul promovează manifestarea liberă a acestora în învăţare, recurgând de cele mai multe ori la activitatea în grup. Practicat zilnic de preşcolari, acesta reprezinta cel mai eficient mijloc de formare a noţiunilor de care au nevoie copiii mai târziu, în ciclul primar. Astfel că prescolaritatea înregistreaza ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea individualităţii umane şi unele din cele mai semnificative achiziţii cu ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale în ciclul primar şi chiar mai departe. Activităţile de învăţare reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, organizate şi conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în curriculum. Desfăşurarea acestora necesită cordonarea eforturilor comune ale celor trei parteneri ai procesului de predare-învăţare-evaluare, respectiv: cadre didactice, părinţi şi copii, dar şi a partenerilor educaţionali din comunitate (şcoală, primărie, biserică, bibliotecă, casa de cultură, muzeu) Realizarea continuităţii grădinită-şcoală presupune asigurarea posibilităţii reale de frecventare a grădiniţei, realizarea unei unităţi a punctelor de vedere cu privire la conţinutul activităţii, a strategiilor didactice, cunoaşterea reciprocă a programei, preocupare pentru conţinutul şi formele de pregătire a copiilor din clasa pregătitoare. Pregătirea pentru şcoală a copilului preşcolar este susţinută în plan psihologic de o motivaţie bazată tot mai mult pe interiorizarea intereselor de cunoaştere, dar şi de o imaginaţie activă favorabilă integrării sociale. Grădiniţa are posibilitatea şi datoria de a pregăti copilul, rolul de a sistematiza şi integra cunoştinţele şi influenţele, de a dezvolta capacitatea şi modalitatea de receptare şi comunicare a informaţiei, de socializare a copiilor, dar şi de a depista eventualele deficienţe pentru a preveni un eventual eşec în debutul şcolarităţii În momentul intrării în clasa I, copilul începe o viaţă nouă concentrată pe învăţarea de tip şcolar, învăţarea se transformă pe neobservate într-o ocupaţie zilnica a elevului. Odata cu intrarea copilului în şcoală se menţine şi jocul ca activitate ce asigură un echilibru necesar, o continuitate firească între învăţământul preşcolar şi primar şi în acelaşi timp o adaptare treptată la activitatea şcolară. Începutul şcolarizării va însemna însă, deplasarea treptată a ponderii spre învăţătură. Fiecarui stadiu al dezvoltării individului îi corespund stări de maximă receptivitate pentru anumite domenii. Este de datoria educatorilor, de orice fel, de a identifica acele conţinuturi care au un impact deosebit asupra formării personalităţii la vârsta preşcolară. Un rol important în adaptarea cu succes a copilului în şcoală îl are frecventarea grădiniţei, precum şi modul în care viaţa şcolară este prezentată de adulţi, în speţă de părinţi. Copilul trebuie învăţat că şcoala nu este o modalitate de constrângere, de încetare a jocului, de îngrădire totală a activităţilor libere atât de iubite în grădiniţă, ci dimpotrivă, ea reprezintă o continuare firească a activităţii copilului, care a evoluat şi care acum este capabil să joace jocuri mult mai elaborate decât cele din grădiniţă, să înţeleagă sarcini mai complexe deoarece a crescut, iar posibilităţile sale sunt altele. Pentru a veni în sprijinul unei adaptări optime a copiilor în şcoală, se apelează la menţinerea unei strânse legături între cele două instituţii atât de asemănătoare şi atât de deosebite în acelaşi timp, prin efectuarea de vizite, de colaborări, de schimburi, ce pun preşcolarii în legătură directă atât cu şcolarii, cât mai ales cu învăţătorul, al cărui rol determinant l-am remarcat deja. Dacă toate aceste lucruri sunt respectate, se ajunge cu siguranţă la o adaptare şcolară optimă a copilului, ceea ce duce la creşterea siguranţei şi încrederii de sine, deci la succes şcolar. Nevoia de competiţie şi de colaborare vine să sprijine acest succes, copilul dorind să fie remarcat ca fiind printre cei mai buni, transformând aceasta într-o motivaţie pentru reuşită. Motivaţia este deosebit de importantă mai ales în mica şcolaritate, când copilul nu este capabil să conştientizeze faptul că a învăţa este un lucru folositor mai ales pentru devenirea ulterioară, el având nevoie de ceva care să-l stimuleze pe moment. Bibliografie: Noul Curriculum pentru învăţământ preşcolar 3-6/7 ani E.Paun, R. Iucu, Educaţia preşcolară în România, Editura Polirom 2002 V. Dutu, G. Şerban, M. Călin, V.Popa, D.Soare, G.Pletea, M. Draghici, N. Constantin Apicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie - o provocare?, Ed Diana Ursula Şchiopu, Emil Verza, Psihologia vârstelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Citit 2881 ori
louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses