Metode şi tehnici de evaluare în învăţământul preşcolar şi primar

Simpozion Naţional Ianuarie, 2014

ISBN 978-606-650-162-0
ISBN 978-606-650-163-7

Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialului publicat!

Duminică, 07 Septembrie 2014 01:02

Prof. înv. preş. Balog Felicia-Elena

Gradinita cu Program Prelungit, Nr. 3, Şimleu-Silvaniei MOTTO: ”Un dascăl cu adevărat bun este acela care mai întâi se învaţă pe sine pentru a-i învăţa pe alţii.“ Ralph Waldo Emerson Activitatea pedagogică cuprinde, pe langă acţiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, procese de instruire şi educatie, şi acţiuni intreprinse în vederea constatării efectelor produse în urma desfăşurării activităţii propriu- zise. Rolul acţiunilor evaluative îl constituie ameliorarea şi perfecţionarea activităţii desfăşurate cu grupa de copii. ”Procesul…
Duminică, 07 Septembrie 2014 01:01

Profesor invatamant prescolar Bescu Monica- Mihaela

Gradinita cu program prelungit nr. 10 Alexandria Teoria şi practica pedagogică distinge între metodele tradiţionale şi cele complementare / alternative de evaluare. Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi se poartă încǎ şi astăzi în legătură cu gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare. Sunt păreri diferite în ceea ce priveşte modul de utilizare a metodelor de evaluare, însă soluţia cea mai potrivită este îmbinarea cât mai eficientă a acestora şi…
Duminică, 07 Septembrie 2014 00:59

Educatoare Balan Madi Crenguta

Gradinita cu Program Prelungit nr. 10, Alexandria Viaţa stă sub semnul valorii şi valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spaţiu nu scapă exerciţiului axiologic, de atribuire a unor valori. Învăţământul preşcolar se află, ca şi celelalte trepte de învăţământ, într-un dinamic proces de restructurare şi revalorizare, de racordare la nivelul mondial în acest domeniu. Dar cum orice reformă trebiue să se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este şi ea…
Duminică, 07 Septembrie 2014 00:59

Educatoare Vergelea Laura

Activitatea pedagogică cuprinde, pe lângă acțiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, procese de instruire și educație, și acțiuni întreprinse în vederea constatării efectelor produse în urma desfășurării activității propriu-zise. Rolul acțiunilor evaluative îl constituie ameliorarea și perfecționarea activității desfășurate cu grupa de copii. ”Procesul evaluativ este totodata și un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvată nevoilor de educație și posibilităților reale de a le satisface, procesul de evaluare capătă o structură ciclică, iar evaluarea…
Duminică, 07 Septembrie 2014 00:58

Prof. inv. presc. Vrânceanu Miruna

Grădiniţa cu PP nr. 2, Târgu Neamţ Evaluarea ne permite să ne pronunţăm”asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic, apud Oprea, Crenguţa - Lăcrămioara, 2006, p. 248) În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie (militară, economică, educaţională etc.) pentru…
Duminică, 07 Septembrie 2014 00:56

Prof. Vasilescu Delia-Elena

Gradinita cu P. P. Nr. 2, Tg. Neamt Alături de metodologia didactică, mijloacele de învăţământ reprezintă o subdiviziune a tehnologiei instruirii şi autoinstruirii - un proces complex, care vizează toate etapele procesului de învăţământ, urmărind legăturile stabilite între acestea: proiectare, realizare, (auto)evaluare, (auto)reglare. Sintagma „mijloace de învăţământ” se referă la ansamblul materialelor naturale - obiecte din realitatea înconjurătoare în forma lor naturală: minerale, plante, animale, aparate, instalaţii etc. sau realizate intenţionat: modele, planşe, hărţi, manuale,…
Duminică, 07 Septembrie 2014 00:55

Prof. înv. preşcolar Ţugui Mihaela-Lăcrămioara

Grădiniţa P. P. Nr. 2 Târgu- Neamţ, Judeţul Neamţ Învăţământul modern a impus o organizare a procesului instructiv - educativ care să se bazeze pe precizarea şi analiza a ceea ce trebuie să facă şi să ştie preşcolarul în urma instruirii. ”Pentru copil, să ştie, să înţeleagă, înseamnă să stabilească relaţii între diferite domenii de cunoaştere, ceea ce presupune o abordare interdisciplinară” a actului didactic, deci şi a evaluării. Acest tip modern de apreciere prezintă…
Duminică, 07 Septembrie 2014 00:54

Prof. inv prescolar Tirdea Ana-Maria

Gradinita cu PP. nr. 2 Tg. Neamt Activitatea pedagogica cuprinde, pe langa actiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, procese de instruire si educatie, si actiuni intreprinse in vederea constatarii efectelor produse in urma desfasurarii activitatii propriu- zise. Rolul actiunilor evaluative il constituie ameliorarea si perfectionarea activitatii desfasurate cu grupa de copii. ”Procesul evaluativ este totodata si un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvata nevoilor de educatie si posibilitatilor reale de a le satisface, procesul…
Duminică, 07 Septembrie 2014 00:53

Prof. Stan Valeria

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 2, Tg. Neamt Învăţământul prescolar, are drept scop asigurarea pregătirii copiilor de 3- 6/7 ani, pentru integrarea în regimul activităţii scolare. Preocuparea pentru dezvoltarea intelectuală a copilului în perioada preşcolară se regăseşte concretizată în planul teoriei şi practicii structurării sistemelor şcolare, în decizia de instituţionalizare a grupei mari- pregătitoare. Grădiniţa şi implicit şcoala au obligaţia să facă din studiul matematicii un instrument de acţiune eficientă, constructivă şi modelatoare, asupra personalităţii…
Duminică, 07 Septembrie 2014 00:52

Prof. Roşu Lenuţa

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Tg. Neamţ, jud. Neamţ 1. Brainstorming a. Definire: este o metoda care dezvoltă creativitatea, încrederea, independenţa în gândire, gradul de motivaţie al învăţării b. Brainstorming - „furtună în creier”, asalt de idei, aflux de idei c. Reguli Cantitatea generează calitatea Toate ideile sunt valoroase Nu se admit critici Prelucrarea şi evaluarea ulterioară a ideilor emise d. Etapele metodei Alegerea temei Stabilirea formelor de organizare: frontal sau pe grupe Prezentarea…
Duminică, 07 Septembrie 2014 00:51

Prof. înv. preşcolar Prună Maria

Liceul Tehnologic „Ion Creangă”- Pipirig, Structura Boboieşti Nr. 2, Judeţul Neamţ Jocul este activitatea care dă specific preşcolarităţii. El îşi găseşte motivaţia şi împlinirea în sine însuşi. Spre deosebire de învăţare, nu ţinteşte în mod explicit obţinerea de noi cunoştinţe sau alte produse ale învăţării iar în comparaţie cu munca, jocul nu are ca finalitate obţinerea unor bunuri materiale. Rolul şi importanţa jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare, consolidare…
Duminică, 07 Septembrie 2014 00:50

Prof. înv. primar Negru Iuliana

Liceul Tehnologic „Ion Creangă”- Pipirig, Şcoala Gimnazială Boboieşti Nr. 1, Judeţul Neamţ Portofoliul este un instrument de evaluare complex care presupune o selecţie sistematică, făcută, de regulă, de către elevi (dar şi de către cadrele didactice) a unor produse relevante ale activităţii elevilor (individual sau în grup). „Portofoliul reprezintă un veritabil portret pedagogic al elevului, relevând: nivelul general de pregătire, rezultatele deosebite obţinute în unele domenii, ca şi rezultatele slabe în altele, interese şi aptitudini…
Duminică, 07 Septembrie 2014 00:49

Neagu Mihaela

Grădiniţa cu PP Nr. 2, Târgu- Neamţ Este un instrument complex de evaluare, prin care se urmăreşte progresul copilului pe mai multe planuri, dar şi atitudinea acestuia faţă de activităţile desfăşurate, pe o perioadă de timp. Poate fi considerat ca „o carte de vizită” a preşcolarului, care urmăreşte progresele copilului de la un semestru la altul, de al an la an, atât educatoarea cât şi părinţii având posibilitatea de a urmări progresul copilului în plan…
Duminică, 07 Septembrie 2014 00:48

Prof. Mujdei Maria

Gradinita Nr. 2 Targu Neamt Jud. Neamt Metode tradiţionale de evaluare Progresul achiziţiilor în domeniul pedagogiei se realizează întotdeauna pornind de la ceea ce practica pedagogică a confirmat ca eficient. De aceea, în evaluarea continuă, metodele tradiţionale nu reprezintă ceva vechi, perimat. Ele sunt considerate acele metode care au dobândit acest apelativ datorită faptului că rămân cele mai des utilizate metode, cu condiţia de a se asigura calitatea corespunzătoare a instrumentelor şi echilibrul între probele…
Pagina 4 din 54
louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses